Céide na Mara

NA CEALLA BEAGA - CALAFORT STRAITÉISEACH

 

Tá traidisiún uasal muirí ann i mbaile na gCeall Beag. Bunaíodh mar chalafort iascaireachta ar an gcéad dul síos é, ach tá páirt thábhachtach glactha aige ón mbliain 1999 i leith i dtaobh na taiscéalaíochta amach ón gcósta a éascú agus i dtaobh Ceantar na Coiribea a fhorbairt go háirithe. Is é an calafort is mó tóir i measc forbróirí feirmeacha gaoithe freisin, agus is ó na Cealla Beaga a sheachadtar tuirbíní chuig feirmeacha gaoithe ar fud fad thuaisceart agus iarthar na hÉireann. Is rialta anois freisin a thugann longa cúrsála cuairt ar an gcalafort, agus baineann siad leas as na beartanna nua-aimseartha agus as na háiseanna iontacha ar thaobh na cé, mar aon leis an rochtain dhíreach ar Gharbhchríocha Dhún na nGall. Tá na Cealla Beaga tar éis fabhrú ina chalafort ilfheidhmeach, a fhreastalaíonn ar na hearnálacha iascaireachta, fuinnimh agus aistear mara. Is de bharr an tsaineolais, na hinoiriúnaitheachta agus na solúbthachta seo gur féidir leis na Cealla Beaga aghaidh ar thabhairt ar aon dúshlán. Tuigeann cách gur féidir leo aon rud a dhéanamh ach díriú air.

An scéala is deireanaí: Mórshaoráid comhábhar bithmhuirí do na Cealla Beaga, Co. Dhún na nGall

Is é Calafort na gCeall Beag an calafort iascaireachta is mó in Éirinn. Tá cabhlach peiligeach mór bunaithe sa chalafort a bhíonn gníomhach le linn an gheimhridh go háirithe, agus a thugann an méid is mó iasc i dtír in Éirinn agus sa Ríocht Aontaithe. Ciallaíonn an cuan nádúrtha iontach, atá suite ar cheann cuaisín bhig, atá ar nós fiord, go bhfuil sé ar cheann de na calafoirt is sábháilte, is foithnithe, agus is doimhne ar chósta na hÉireann. Cuireann na Cealla Beaga fáilte roimh luaimh, agus tá fáil ar mhúrálacha do chuairteoirí. Tá sé beartaithe muiríne a thógáil d’úinéirí báid áitiúla agus do chuairteoirí araon, ach níl aon dáta tosaithe leagtha síos go fóill i dtaca leis an bhforbairt seo. Faoi láthair, tá trí mhúráil do chuairteoirí ann siar ón gcé iascaireachta, nó is féidir luaimh a mhúráil ag cé an bhaile in éineacht leis na báid iascaireachta bheaga. 

Is maith iad na seirbhísí teicniúla, na soláthairtí de gach sórt, agus na naisc iompair a bhfuil fáil orthu ann. 

Teagmháil

Calafort na gCeall Beag (an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Mara)

FÓN: 00353 (0)74 9731032

R-phost: killybegs.harbour@agriculture.gov.ie

Idirlíon: www.killybegsharbour.ie

VHF: C 14 (24)

Cáipéisí bainteacha:

  • Na Cealla Beaga: Ard-Chalafort na hÉireann Amach ón gCósta - cliceáil anseo
  • Tuairisc an Ghrúpa Ardleibhéil - cliceáil anseo
  • Na Cealla Beaga - Ceann scríbe den scoth d’aistir mhara - cliceáil anseo
  • Na Cealla Beaga - Measúnacht ar stádas, ar fhorbairt agus ar éagsúlú iascach - Tuairisc BIM ar Cás-staidéar, Iúil 2010 - cliceáil anseo
  • Na Cealla Beaga: Tairseach chuig Iardheisceart Dhún na nGall - cliceáil anseo
  • Na Cealla Beaga: Léarscáil siúlóidí - cliceáil anseo