Seirbhísí Oideachais

 

Seirbhísí Oideachais 

 

Cúram leanaí:  

Breis Eolais

Bunscoil/Iar-bhunscoil:

Breis Eolais

                                       
Tríú Leibhéal:  

Breis Eolais

      
Bord Oideachais agus Oiliúna:

Breis Eolais

                                             
Luathfhágálaí Scoile: 

For-Rochtain don Ógra:

Breis Eolais                                                         

Seirbhísí don Ógra:

Breis Eolais  
Oiliúint agus Breisoideachas:   

SOLAS    

Breis Eolais