Infheistiú i nDún na nGall

Tallann i nDún na nGall

Tá daonra óg, díograiseach, cumasach i nDún na nGall - le timeall leat faoi 35 blain d'aois. Tá os cionn 130 cúrsaí ardoideachais ar fail sa chontae trí champais LyIT agus Nuig, oideachas mara speisialaithe agus na céadta cúrsaí le Bord Oideachais agus Oiliúina Dhún na nGall.

Comhoibríonn ár gcuid soláthraí oideachas le comhpháirtithe tionscail le cinntiú go bhfuil an ábhair sna cúrsaí nuálaíocht agus reatha. Mar sin, tá na cúrsaí a mbíonnéachtáil acu forbartha chun an oideachas is fear a thabhairt dona mhic leinn don saol mór. Ardaíonn seo múinín na mhic léinn, cuirtear traenáil suas go data ar fáil daofa, agus cuireann sé lena n-infhostaitheacht.

Roghnaíonn an chuid is mó dár gcéimithe coláiste poist anseo i nDún na nGall ag soláthar fórsa saothair oilte le haghaidh earcaíochta. Tá an-éileamh ar phoist fosta ó ghairmithe a bhfuil taithí acu agus a chaith am ag fail taithí i mBaile Átha Cliath, Londain agus níos faide i gcéin agus tá a lorg deiseanna filleadh ar a gcontae dhúchais. Agus tá líon mór tallainne oilte,léannta againn i sainréimsí mar TF, innealtóireacht, bia, fáilteachas agus dearadh.

OTA Dhún na nGall

OTA Dhún na nGall

Cuireann OTA Dhún na nGall béim láidir ar chomhpháirtíocht le tionscail áitiúil agus ar nuálaíocht chun scileanna agus indhostaitheacht na mac léinn a fheabhsú.

Tuilleadh Eolais
Ag Staideár agus ag traenáil le BOO Dhún na nGall

Ag Staideár agus ag traenáil le BOO Dhún na nGall

Tá BOO Dhún na nGll gníomhach sa tóir ar fhorbairt bhreise an tsoláthair oideachais agus oiliúna ar fud an chondae, agus freagraíonn siad riachtanais agus mianta an fostóir.

Tuilleadh eolais
Western Jobs

Western Jobs

Ardán fostaíocht dírithe ar fórsa saothair oilte agus cumasach a mhealladh chuig an réigiún agus cabhrú le fostóirí talann a aimsiú.

Tuilleadh eolais
Tacaíocht Fiontraíochta agus Oiliúna

Tacaíocht Fiontraíochta agus Oiliúna

Tá réimse solathraithe ar fud an chondae a chuireann na deiseanna is fearr do ghnólachtaú agus fostaíocht ar fáil.

tuilleadh eolais

Níos mó ar Infheistiú i nDún na nGall

Image Section
Coimead i dteagmhail. Cláraigh le haghaidh nuashonruithe, nuacht agus imeachtaí.

Visit Donegal website use cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. For more details about cookies and how to manage them see our cookie policy