Infheistiú i nDún na nGall

Cén fáth a infheistiú i nDún na nGall?

Ní raibh am níos feearr ann a riamh le infheistíocht a dhéanamh i nDún na nGall. Tá an méid is fear againn atá le thairscint ag Éireann. I measc na sé príomhchúis atá againn le hinfheistíocht a dhéanamh:

 

 

 

Tá sé príomh fáth le infheistíocht i nDún na nGall:

Iomaíoch agus Tairgiúil

Iomaíoch agus Tairgiúil

Is é Dhún na nGall ceann dena suiomh is éifeachtach ó thaobh costais in Éireann. Tá costaidí fostaíocht níos ísle mar gheall ar ár costas maireachtála tarraingteach agus inacmhainne. Tá fás gnó a thiomáint ag cultúr nuálaíochta agus uaillmhéine atá ag spreagadh leathnú comhlachtaí sna hearnáil FinTech, MedTech, eolaíocht, mara, cruithaitheacht, Bia agus Turasóireacht.

leathnú cuideachtaí

Donegal is one of the most cost effective locations in Ireland. Employment costs are lower due to our attractive and affordable cost of living. Business growth is driven by a culture of innovation and ambition which is fueling the expansion of companies in the Fintech, Medtech, science, marine, creative, food and tourism sectors.

Réitigh Réadmhaoine

Inrochtana agus Nasctha

Tá Dún na nGall suite go straitéiseach le naisc éasca leis an Eoraip, an Ríocht Aontaithe agus na SA. Oibrímid go dlúth lenár gcomhpháirtithe trasteorann i dTuaisceart Éireann, ar fud na hEorpa agus ar fud an Atlantaigh chun naisc eacnamaíocha a chothú agus a choinneáil. Tá rochtain éasca ar 3 aerfort réigiúnacha, ar chalafoirt mhara agus ar ár líonra bóithre neamhcheadaithe.

Inrochtana agus Nasctha
Eacnamaíocht Eolais

Eacnamaíocht Eolais

Tá Dhún na nGall aithnithe anois mar mhol le haghaidh teicneolaíocht, T&F, agus nuálaíocht. Tá ár gcuid tallann dúchasach ag cothú glúin úr de chomhlachtai ardghnóthach, ceannródaícha agus a bhfuil duaiseanna bainte amach acu in eacnamaíocht eolais. I measc na comhlachtaí seo, tá déantúsaíocht ardteicneolaíochta, cúram sláinte, bogearraí agus comhlachtaí a chuireann seirbhísí ghnó ar fail mar Cerebreon, SeaQuest Systems agus Accountant Online.

 

Growing Business Sectors

Scileanna don Todhchaí

Roghnaíonn an chuid is mó dár gcéimithe coláiste poist anseo i nDún na nGall ag soláthar fórsa saothair oilte le haghaidh earcaíochta. Tá an-éileamh ar phoist fosta ó ghairmithe a bhfuil taithí acu agus a chaith am ag fail taithí i mBaile Átha Cliath, Londain agus níos faide i gcéin agus tá a lorg deiseanna filleadh ar a gcontae dhúchais. Agus tá líon mór tallainne oilte,léannta againn i sainréimsí mar TF, innealtóireacht, bia, fáilteachas agus dearadh.

 

Talent in Donegal
Scileanna don Todhchaí
Tacaíocht Ghnó

Tacaíocht Ghnó

 Cuirimid fáilte roimh do ghnó, ní amháin lgo croíúil, ach le tacaíocht phraiticiúil. Do gnólachtaí nuabhunaithem is féidr treoir, meantóireacht agus tacaíocht a fháil ó Oifig Fiontair Áitiúil Dhún na nGall, Forbairt Áitiúil Dhún na nGall agus Údarás na Gaeltachta. Do comhlachtaí idirnáisiúnta ag iarraigh suíomh bonn a oscailt anseo, tá tá tacaíocht agus treoir ar fail ó IDA Éireann.

Business Funding and Supports

Maoiniú agus Dreasachtaí

Tá réimse leathan maoiniu agus dreasachtaí tacaíochta ar fail dóibh siúd ar mian leo a ngnó a thosú nó a athlonnú go Dhún na nGall trí gníomhaireachtaí áirithe mar Fiontraíocht Éireann, Oifig Fiontair Áitiúil, IDA, DFA.

 

Business Funding and Supports
Maoiniú agus Dreasachtaí

Níos mó ar Infheistiú i nDún na nGall

Image Section
Coimead i dteagmhail. Cláraigh le haghaidh nuashonruithe, nuacht agus imeachtaí.

Visit Donegal website use cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. For more details about cookies and how to manage them see our cookie policy