Infheistiú i nDún na nGall

Áiseanna Cianoibre Ghnó

De réir mar a thainig méadú ar an tóir a bhí ar chianobair i rith 2020, tháinig Dún na nGall chun tosaigh sa réimse seo.Tá an tírdhreach athraithe again chun freastal ar riachtanais oibrithe iarghúlta agus fostóirí. I mí Márta, 2021, Bhí Dún na nGall ar cheann de na chéad Údaráis Áitiúla in Éirinn a ghlac Straitéis Oibre cianda. Táimid tar éis glacadh le nascacht chun bonneagar digiteach ardluais a chruthú a oireann do chathracha móra agus forbairt líonra moil iarghúlta agus comhoinrithe a chur chun cinn.

Tá an líonra de moil nuálaíoch agus digiteach i nDún na nGall ar fud an Chontae ag leathnú. Tá moil, idir úr agus ag forbairt, ó Bhun Dobhráin san iardheisceart go Bun Cranncha agus Carn Domhnach san oirthuaisceart

Straitéis Oibre Cianda do Ghnó

Straitéis Oibre Cianda do Ghnó

Cuireann an Straitéis Oibre cianda do Ghnó fráma i láthair a chumasaíonn gníomhaíochtaí chun tacú le forbairt deiseanna oibre chianda.

tuilleadh eolais
Achmhainní Cianoibre

Achmhainní Cianoibre

Tá réimse leathan tacaíochtaí agus achmhainní ar fail fo oibrí agus fostóirí cianoibre i nDún na nGall le cianoibre a dhéanamh níos éasca.

Tuilleadh eolais
Moil Cianoibre

Moil Cianoibre

Cuireann na moil cianoibre leathanbhanda ardluais, scuíteanna oifigí, oifigí aonair, spásanna iargúlta agus comhoibrithe roinnte ar fail.

tuilleadh eolais

More on Invest in Donegal

Image Section
Coimead i dteagmhail. Cláraigh le haghaidh nuashonruithe, nuacht agus imeachtaí.

Visit Donegal website use cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. For more details about cookies and how to manage them see our cookie policy