#DúnnanGallAbú 2021

Ag tógáil ar rath na mblianta roimhe seo, beidh lá #DúnnanGallAbú ar siúl Dé Céadaoin an 18 Lúnasa i mbliana. Tá sé mar aidhm ag an bhfeachtas seo Dhún na nGall a chur chun cinn don méid is mó daoine is féidir go hi-dirnáisiúnta le inis dóibh cén fáth gurb é Dhún na nGall an áit iontach le bheith i do chónaíl, obair, staidéar, taisceál agus infheistíocht a dhéanamh ann!

#DúnnanGallAbú 2021

 D'éirigh go hiontach le feachtas anuraidh a shroich  ​​na milliúin daoine ar fud an domhain agus bhí Dhún na nGall ag treochtáil i rith an lae.

Ag tógáil ar rath na mblianta roimhe seo, beidh lá #DúnnanGallAbú ar siúl Dé Céadaoin an 18 Lúnasa i mbliana. Tá sé mar aidhm ag an bhfeachtas seo Dhún na nGall a chur chun cinn don méid is mó daoine is féidir go hi-dirnáisiúnta le inis dóibh cén fáth gurb é Dhún na nGall an áit iontach le bheith i do chónaíl, obair, staidéar, taisceál agus infheistíocht a dhéanamh ann!

 

Tá sé furast páirt a ghlacadh!!

All you have to do is use the #LoveDonegal or #DúnnanGallAbú in your social media posts (across twitter and Instagram) on Wednesday the 18th of August. You can also tag the organisers on Instagram through @Donegal_IrelandsDNA!

Bain úsáid as #LoveDonegal nó #DúnnanGallAbú i do phoist meán sóisialta (ar fud twitter agus Instagram) Dé Céadaoin an 18ú de mí Lúnasa. Is féidir leat na h-eagraithe a chlibeáil ar Instagram freisin trí @Donegal_IrelandsDNA!

Tá sé furast páirt a ghlacadh!!

Is féidir na téamaí seo a úsáid i do 'tweet' nó post meáin shóisiálta:

Cuairt, taisteal agus taisceál I nDún na nGall.

Na daoine i nDún na nGall.

The landscape An tírdeach, an cósta, na h-oileáin, sainchomharthaí tíre agus áilleacht Dhún na nGall.  

Ceoil, Ealaín, Spóirt, Cultúr, Bia.

 Ag obair nó cianoibre i nDún na nGall.

 Gnólachtaí lonnaithe nó bunaithe i nDún na nGall.

  An Ghaeltacht agus an teanga Ghaeilge.

 

Is ócáid ​​thábhachtach é lá #DúnnanGallAbú san fhéilire don réigiún mar gheall fo dtugann sé deis do gach duine a bhfuil nasc acu le Dhún na nGall taitneamh a bhaint as, agus a ghrá don chontae a cheiliúradh.

Is féidir linn na fáthanna ina bhfuil Dhún na nGall speisialta dúinn a roinnt le teaghlaigh agus le cairde i réigiúin eile ar fud na cruinne (ár ndiaspóra) leis an chontae agus an tairiscint iontach atá ar fáil a chur chun cinn don lucht féachana domhanda is leithne is féidir.

Clibeáil muid ar na meáin sóisiálta!

Íoslódáil sócmhainní digiteacha #DúnnanGallAbú anseo

Check out our assets below which can be used on your own images for #LoveDonegal! We have also featured a handy tutorial on how to use the images below. Caith súil ar ár gcuid sócmhainní thíos a féidir leat a úsáid le bhur íomhánna féin ar son #DúnnanGallAbú! Tá córas teagaisc ar-líne áisiúil le feiceáil againn freisin ar cén bealach lena híomhánna thíos a úsáid.

Íoslódáil ár bhFoireann Uirlisí Branda

Íoslódáil an PDF
Íoslódáil ár bhFoireann Uirlisí Branda
Check out our How to Guide to use #LoveDonegal Images on your creatives

Check out our How to Guide to use #LoveDonegal Images on your creatives

Feach ar na treoir chun Íomhánna #DúnnanGallAbú a úsáid ar do chuid cruthaitheacha.

íoslódáil an PDF

Féach ar ár bpoist samplacha #DúnnanGallAbú!

Féach ar ár bpoist samplacha #DúnnanGallAbú thíos a féidir úsáid ar do chuid mheáin shóisiálta féin nó mar teimpleáid do #DúnnanGallAbú!

Coimead i dteagmhail. Cláraigh le haghaidh nuashonruithe, nuacht agus imeachtaí.

Visit Donegal website use cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. For more details about cookies and how to manage them see our cookie policy