Staidéar i nDún na nGall

Sé fáth le staidéar i nDún na nGall

Oideachas ard-chaighdéanach agus timpeallacht spraoiúil, cairdiúil, foghlama le deiseanna iontach ghairmiúil. Tá a lán fáthanna le Dún na nGall a roghnú mar an áit is fear le staidéar.

1. Oideachas ardchaighdeáin: Bíonn na soláthróirí breis- agus ardoideachais s’againn ag obair go dlúth le comhpháirtithe tionsclaíochta d’fhonn ábhar cúrsaí nuálacha a fhorbairt. Mar sin, bíonn na cláir a reáchtálann siad á gcur in oiriúint agus á bhforbairt d’fhonn mic léinn a fheistiú leis an chineál oideachais a bheas de dhíth orthu don saol mar atá. Treisíonn sé seo muinín na mac léinn, cuimsíonn oiliúint scileanna atá ábhartha agus cothrom le dáta agus cuireann sé lena n-infhostaitheacht.

2. Costas íseal maireachtála: Thig le mic léinn – agus lena dtuismitheoirí! – coigilteas mór a dhéanamh ach Dún na nGall a roghnú mar bhunáit staidéir. Tá an meánchostas a bhaineann le hárasán a fháil ar cíos i nDún na nGall i bhfad níos réasúnta ná cuid mhaith áiteanna eile in Éirinn. Mar shampla, tá sé 60% níos ísle ná mar atá sé i mBaile Átha Cliath, de réir figiúirí GeoDirectory.

 

Oideachas ardchaighdeáin agus costas íseal maireachtála!

 

3. Sábháilte, cairdiúil, spraíúil: Tá sé de chlú ar mhuintir Dhún na nGall, clú atá breá tuillte acu, go bhfuil siad cairdiúil fáilteach flaithiúil. Fágann na rátaí ísle coiriúlachta s’againn agus na rátaí arda sábháilteachta (NUMBEO) gur rogha iontach é Dún na nGall. Ar a bharr sin, tá cuid mhór le déanamh anseo! Is féidir dul le spóirt farraige nó eachtraíochta amhail surfáil agus curachóireacht nó fánaíocht agus sléibhteoireacht. Sin, nó clárú leis an chlub áitiúil CLG, sacair nó lúthchleasaíochta.

4. An Béarla i réim ach Blas idirnáisiúnta le sonrú: Tagann mic léinn go Dún na nGall as thart ar 30 tír éagsúil lena n-áirítear breis agus 15 thír lasmuigh den AE san Áise, i SAM agus san Afraic. Bíonn Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn rannpháirteach sa chlár malartaithe mac léinn, Erasmus. Ar a bharr sin, tá naisc ag an choláiste sa tSín le hOllscoil Chengdu Neueseoft agus le hOllscoil Chongqing in Chengdu. Sna Stáit Aontaithe, tá comhpháirtíocht forbartha ag an institiúid le hOllscoil Lasell agus le hOllscoil Worcester State.  

 

Suíomh ina labhraítear Béarla le blas idirnáisiúnta!

 

5. Earnáil dhinimiciúil theicneolaíochta: Cuimsíonn an earnáil mhéadaitheach theicneolaíochta s’againn scoth na ngnólachtaí Infheistíocht Dhíreach Eachtrach amhail Pramerica agus Optum, agus gnólachtaí Teicneolaíochtaí Leighis amhail Abbott agus Randox. Tá bunáit ag SITA anseo - an príomhchomhlacht speisialtóra ar domhan sa chumarsáid aeriompair agus i réitigh Theicneolaíocht na Faisnéise. Agus tá réimse méadaitheach againn de ghnólachtaí teicneolaíochta dár gcuid féin amhail Accountant Online agus Cloud Ranger, dhá chomhlacht a bhfuil gradaim buaite acu.

6. Earnáil dhinimiciúil theicneolaíochta: Cuimsíonn an earnáil mhéadaitheach theicneolaíochta s’againn scoth na ngnólachtaí Infheistíocht Dhíreach Eachtrach amhail Pramerica agus Optum, agus gnólachtaí Teicneolaíochtaí Leighis amhail Abbott agus Randox. Tá bunáit ag SITA anseo - an príomhchomhlacht speisialtóra ar domhan sa chumarsáid aeriompair agus i réitigh Theicneolaíocht na Faisnéise. Agus tá réimse méadaitheach againn de ghnólachtaí teicneolaíochta dár gcuid féin amhail Accountant Online agus Cloud Ranger, dhá chomhlacht a bhfuil gradaim buaite acu.

Níos mó faoi Staidéar i nDún na nGall

Image Section

adsdasd

Home
Coimead i dteagmhail. Cláraigh le haghaidh nuashonruithe, nuacht agus imeachtaí.

Visit Donegal website use cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. For more details about cookies and how to manage them see our cookie policy