Cá háit a dtig staidéar a dhéanamh?

Ollscoil Uladh, Campas Mac Aoidh

Lonnaithe cóngarach do Chontae Dhún na nGall, Cuireann Ollscoil Uladh, Campas Mac Aoidh timpeallach foghlama pearsanta ar fail i gcroí-lár  dara chathair Thuiasceart na hÉireann, Doire.

Tá Campas Mac Aoidh  ar cheann de cheithre champas Ollscoil Uladh. Ta réimse leathan cláir fóchéime agus iarchéime ar fail I gCampas Mac Aoidh tríd cheithre dáimhe Ollscoil Uladh. Lastigh dena dáimhe, tá roinnt scoileanna a chuireann cláir ar fail ag baint leis an disciplín ábhartha. I measc na gcláir a mhúintear ar an gcampas, ta staidéar gnó, dramaíocht, dlí, obair shóisiálta, oideachas, ealaín cineamatach, eolaíocht ríomheolaíocht, cluichí ríomhaire, teicneolaíocht cruthaitheach, dearadh, róbataic, leictreonaic, teangacha nua-aimseartha, altanais, síceolaícoht agus eolaíocht shóisiálta.

I measc gníomhaíochtaí taighde, tá roinnt institiúid agus ionaid taighde. Tá Campas Mac Aoidh ina bhaile don Institiúid Taighde Ealaíon & Daonnachtaí (AHRI) agus Ionad Taighde Córais Chliste (ISRC) atá dírithe ar cruthaíocht córais cliste ríomhaireachtúil.

Tá Taighde Coimhlinte Idirnáisiúnta  (INCORE) le fail ar Champas Mac Aoidh fosta, comhfhiontar idir Ollscoil Uladh agus Ollscoil na Naisiún Aontaithe.

 
Coimead i dteagmhail. Cláraigh le haghaidh nuashonruithe, nuacht agus imeachtaí.

Visit Donegal website use cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. For more details about cookies and how to manage them see our cookie policy