Obair i nDún na nGall

Tacaíocht Fiontraíochta agus Oiliúna

 Tugann Dún na nGall éiceachóras uathúil comhoibritheach agus tacúil d’fhiontraithe a chuireann ar do chumas an tús is fearr a bheith agat. Tá acmhainní den scoth againn i nDún na nGall a thacaíonn le gnó agus iad ar a dturas chuig fás, dul chun cinn agus nuálaíocht.

Tá eagraíochtaí agus gníomhaireachtaí éagsúla ar fud Dhún na nGall tiomanta do na deiseanna is fearr a sholáthar do ghnólachtaí agus d’fhostaíocht ar fud an chontae mar a fheictear thíos.

Oifig Fiontair Áitiúil Dhún na nGall

Oifig Fiontair Áitiúil Dhún na nGall

Cuireann Oifig Fiontair Áitiúil Dhún na nGall treoir, traenáil agus tacaíochtaí maoiniú ar áil do gnólachtaí nua agus atá ag fás.

tuilleadh eolais
Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall

Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall

Tá tacaíochtaí ar fáil mar cúrsaí traenála, cláir maidir le gnó a thosú, agus uasoiliúint fostaí.

tuilleadh eolais
Ollscoil Teicheolaíochta an Atlantaigh (OTA) Dhún na nGall

Ollscoil Teicheolaíochta an Atlantaigh (OTA) Dhún na nGall

Soláthraíonn OTA Dhún na nGall éiceachóras foghlama den scoth atá dírithe ar ghairm bheatha le fócas uathúil ar rannpháirtíocht leis an bpobal gnó áitiúil.

tuilleadh eolais
Fiontraíocht Éireann

Fiontraíocht Éireann

Tacú le gnólachtaí áitiúla chun fás, agus forbairt go margaí idirnáisiúnta trí chláir nuálaíochta, cláir luasaire saineolaithe agus comhairle.

tuilleadh eolais
Údarás na Gaeltachta

Údarás na Gaeltachta

Cuireann said dreasachtaí agus tacaíochtaí ar fáil do gnólachtaí le forbairt nó athlonnú sa Ghaeltacht. Fosta, cuireann siad spásanna sna mhoil nuálaíoch agus digiteach ar fail.

tuilleadh eolais
Forbairt Áitiúil Dhún na nGall

Forbairt Áitiúil Dhún na nGall

Cláir ar fail mar forbairt tuaithe, seirbhísí gnó agus fostaíocht.

tuilleadh eolais
Comhpháirtíocht Forbartha Inis Eoghain

Comhpháirtíocht Forbartha Inis Eoghain

Cuidiú, tacaíocht agus forbairt a dhéanamh ar aon tionscadal, gnó nó fiontar a chruthaíonn nó a chothaíonn fostaíocht tháirgiúil.

tuilleadh eolais
Fóram Scileanna Réigiúnach an Iarthuaisceart

Fóram Scileanna Réigiúnach an Iarthuaisceart

Cinntiú go gcomhlíontar riachtanais scileanna an ghnó áitiúil chun tacú le cruthú post, inbhuanaitheacht agus fórsa saothair cumasach lúfar.

tuilleadh eolais
Cósta Cruthaitheach Dhún na nGall

Cósta Cruthaitheach Dhún na nGall

Eolaire ar líne agus uirlis lamharcléiriú a liostaíonn earnáil chruthaitheach agus chultúrtha Dhún na nGall, a chumasaíonn malartú smaointe agus a spreagann deiseanna nua.

tuilleadh eolais

Níos mó ar Obair i nDún na nGall

Image Section
Coimead i dteagmhail. Cláraigh le haghaidh nuashonruithe, nuacht agus imeachtaí.

Visit Donegal website use cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. For more details about cookies and how to manage them see our cookie policy