Infheistiú i nDún na nGall

Tacaíocht Maoiniú Gnó

I nDún na nGall, cuirimid fáilte roimh do ghnó, ní amháin go croíúil, ach le tacaíocht praiticiúil. Is cuma cén céim den Saolré Ghnó ina bhfuil tú, beidh maoiniú agus tacaíocht ar fail le chinntiú go mbíonn do ghnó ráthúil anse i nDún na nGall. Féach thíos nascanna chuig réimse seirbhísí traenála, maoiniú agus tacaíocht agus grúpaí líonraí:

 

Fiontraíocht Éireann

Tá réimse leathan maoiniú ar fail ag Fiontraíocht Éireann ag bráth ar riachtainais do ghnó féin. Tá said frithghníomhach agus iad ag soláthair maoiniú, ag ghlacadh nóta dena dushláin atá ag comhlachtaí in Éireann inniu.

 

tuilleadh eolais
Fiontraíocht Éireann

IDA Éireann

Tacaíonn IDA Éireann le Infheistíocht Dhíreach Eachtrach ar fud na hÉireann agus cabhraíonn siad le réimse leathán comhlachtaí thar lear ó gnólachtaí beaga ardfháis go dtí comhlachtaí Ilnáisiúnta mhóra. 

tuilleadh eolais
IDA Éireann
Oifig Fiontair Áitiúil

Oifig Fiontair Áitiúil

Is é an aidhm atá ag Oifig Fiontair Áitiúil Dhún na nGall ná chun tacú le gnólachtaí nua-bhunaithe agus fiontraí ag an chéad chéim do ghnó a bhunú i nDún na nGall agus réimse leathan maoiniú agus tacaíochtaí a thairscint chun cuidiú leo éirí as an talamh. Moltar do ghnólacht ar bith nuathionscanta ar mhian leo leas a bhaint as a gcuid achmhainní teangmháil a dhéanamh leis an oifig ar dtús lena roghanna atá ar fail dóibh a phlé.

tuilleadh eolais

Údarás na Gaeltachta

Cuireann Údarás na Gaeltachta réimse leathan dreasachtaí airgeadais ar fáil le tacú le riachtainais ghnó.

tuilleadh eolais
Údarás na Gaeltachta
Corparáid Baincéireachta Straitéiseach na hÉireann

Corparáid Baincéireachta Straitéiseach na hÉireann

Faigheann Corparáid Baincéireachta Straitéiseach na hÉireann foinsí nua maoiniú náisiúnta agus idirnáisiúnta chun tacú le bhforbairt eacnamaíochta in Éireann. Cuireann said iasachtaí/creidmheas ar fail ar chostas íseal tríd comhpháirtithe iasachta.

 

tuilleadh eolais

Idirthrádáil Éireann

Tá Idirthrádáil Éireannar fail le tacaíocht airgreadas a thabhairt duit, cíbe cén céim ina bfuil an ghnó, le cuidiú treoir speisialaithe nó saineolais a fhoinsiú atá de dhíth le do ghnó a thabhairt go dtí an chéad leibhéal eile.

tuilleadh eolais
Idirthrádáil Éireann
Ciste Fiontar Chontae Dhún na nGall

Ciste Fiontar Chontae Dhún na nGall

Cuirean Ciste Fiontar Chontae Dhún na nGall iasachtaí  fail do fiontraí agus gnólachtaí beag agus le cuidiú a thabhairt dot ionsnaimh pobail áitiúil agus ag an am ceanna, tá said ag tacú le gnólachtaí nua-thionscanta tríd na hIonaid Fiontraíochta a chuireann said ar fáil chun a ghnó a chur ar bun.

tuilleadh eolais

Board Iascaigh Mhara

Cuireann Board Iascaigh Mhara deiseanna ar fáil do gnólachtaí taobh istigh den earnáil iascaireachta ar bhun leanúnach. Mar gheall ar an poitéinseal mhór san earnáil seo, tá fáilte roimh gnólahctáí úr.

tuilleadh eolais
Board Iascaigh Mhara
Image Section
Coimead i dteagmhail. Cláraigh le haghaidh nuashonruithe, nuacht agus imeachtaí.

Visit Donegal website use cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. For more details about cookies and how to manage them see our cookie policy