Infheistiú i nDún na nGall

Tacaíocht Gnó & Traenála

Tugann Dhún na nGall éiceachóras uathúil comhoibritheach agus tacúil d’fhiontraithe a chuireann ar do chumas an tús is fearr a bheith agat. Tá acmhainní den scoth againn i nDún na nGall a thacaíonn le gnó agus iad ar a dturas chuig fás, dul chun cinn agus nuálaíocht. Tá eagraíochtaí agus gníomhaireachtaí éagsúla ar fud Dhún na nGall tiomanta do na deiseanna is fearr a sholáthar do ghnólachtaí agus d’fhostaíocht ar fud an chontae mar a fheictear thíos.

 

Oifig Fiontair Áitiúil Dhún na nGall

Oifig Fiontair Áitiúil Dhún na nGall

Cuireann said seirbhísí ar fáil mar treoir, traenáil agus tacaíocht maoiniú do gnólachtaí atá nua bhunaithe agus iad siúd atá ag fás.

Tuilleadh eolais
Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall

Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall

Cuireann said tacaíochtaí ar fail mar cúrsaí traenála, cláir do gnólachtaí nua-thionscanta agus uasoiliúnt.

Tuilleadh eolais
Fiontraíocht Éireann

Fiontraíocht Éireann

Tacú le gnólachtaí áitiúla a éascú fás agusforbairt go margaí idirnáisiúnta trí chláir nuálaíochta, cláir luasaire saineolaithe agus comhairle.

Tuilleadh eolais
Ollscoil Teicheolaíochta an Atlantaigh (OTA) Dhún na nGall

Ollscoil Teicheolaíochta an Atlantaigh (OTA) Dhún na nGall

Tá éiceachóras den scoth ar fail ag OTA Dhún na nGall a cuireann béim ar foghlaim dírithe ar ghairm beatha agus rannpháirtíocht leis an phobail ghnó áitiúil.

Tuilleadh eolais
IDA Éireann

IDA Éireann

Comhpháirtíocht le cliaint chun cabhrú leo a gcuid oibríochtaí Éireannach a bhune agus a fhás ó ghnólachtaí bheaga go dtí comhlachtaí ilnáisiúnta mhóra.

tuilleadh eolais
Údarás na Gaeltachta

Údarás na Gaeltachta

Cuireann said dreasachtaí agus tacaíochtaí ar fail do gnólachtaí le forbairt nó athlonnú sa Ghaeltacht. Fost, cuireann said spásanna ar fail sna moil nualaíochta agus digiteach ar fud na réigiúin Ghaeltachta.

Tuilleadh eolais
Fóram Scileanna Réigiúnach an Iarthuaisceart

Fóram Scileanna Réigiúnach an Iarthuaisceart

A chinntiú go gcomhlíontar riachtanais scileanna an ghnó áitiúil chun tacú le cruthú post, inbhuanaitheacht agus fórsa saothair cumasach lúfar.

Tuilleadh eolais
Forbairt Áitiúil Dhún na nGall

Forbairt Áitiúil Dhún na nGall

Réimse cláir ó forbairt tuaithe go seirbhísí gnó agus fostaíocht.

Tuilleadh eolais
Comhpháirtíocht Forbartha Inis Eoghain

Comhpháirtíocht Forbartha Inis Eoghain

Cuidiú, tacaíocht agus forbairt a dhéanamh ar aon tionscadal, gnó nó fiontar a chruthaíonn nó a chothaíonn fostaíocht tháirgiúil.

Tuilleadh eolais

Níos mó ar Infhreistiú i nDún na nGall

Image Section
Coimead i dteagmhail. Cláraigh le haghaidh nuashonruithe, nuacht agus imeachtaí.

Visit Donegal website use cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. For more details about cookies and how to manage them see our cookie policy