Infheistiú i nDún na nGall

Dúchasaigh Digiteach Uaillmhiannach

Is suíomh tarraingteach é Dún na nGall d'infhisteoirí agus táimid reidh le cuidiú chun do chomhlacht a bheith ráthúil.

Tá cuntas teiste den scoth again maidir le hinfheistíocht isteach le príomhgnóthais dhomhanda mar Tata, Pramerica agus Sita lonnaithe anseo chomh maith le neart scileanna, díograis agus uaillmhian. Is Dhún na nGall ina mol  do Teic, innealtóireacht agus eolaíocht beatha. Freastalaíonn ár líonraí ardchumais ar chtanais cuideachtaí idirnáisiúnta a dteastaíonn banaleithead aga folaigh tapa agus íseal uathu. Táimid tar éis ár dtairiscint réadmhaoine a fhorbairt chun réimse  mol digiteach a chuireann réiteach solúbtha do chomhlachtaí atá ag bunú i nDún na nGall.

Leathnú agus Fás i nDún na nGall

Leathnú agus Fás i nDún na nGall

 Tá gach príomh chomhlacht lonnaithe i nDún na nGall -ó Saotharlanna Abbott go Sita, tar éis méadú mór a dhéanamh ar a lucht saothair agus a ghealltanais d'ár réigiún mar gheall ar na scileanna den scoth agus dearcadh ár ndaoine. Comhoibríonn ár bhfoirne forbartha eacnamaíochta ar fud an réigiún I gcomhar le gnólachtaí agus oideachasóirí lena chinntiú go dtacaímid le gnó chomh éifeachtach is féidir. Tá ár bhfostóirí corparáideacha níos mó tar éis neart gnólachtaí dúchasacha a spreagadh agus a thacú, ag forbairt ár gcumas agus ár n-earnála.

 

Níos mó ar Infheistiú i nDún na nGall

Image Section
Coimead i dteagmhail. Cláraigh le haghaidh nuashonruithe, nuacht agus imeachtaí.

Visit Donegal website use cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. For more details about cookies and how to manage them see our cookie policy