Cónaí i nDún na nGall

Pobal agus Daoine

Aithnímid mhuintir Dhún na nGall mar an tsócmhainn is mó atá again.

Tá daonra óg, éagsúil sa chontae agus tá féith láidir an phobail mar chuisle na beatha an chontae. De réir an daonáirimh, tá 45% den daonra faoi 35 agus tá 13,000 duine ó 90 tír ag ina chónaí anseo. Bíonn éagsúlacht agus fuinneamh an phobail ilchultúrtha le feiceáil sna tionscadail, sna h-imeachtaí agus ealaíona áitiúla.

 

Ghlac Páirt sa Phobal

Líonra Rannpháirtíocht Poiblí Dhún na nGall

Líonra Rannpháirtíocht Poiblí Dhún na nGall

Tugann Líonra Rannpháirtíocht Poiblí Dhún na nGall (PPN) deis d'agraíochtaí phobaill ról díreach a bheith acu maidir le cruthú polasaithe agus maoirseacht a dhéanamh ar rialtas áitiúil. Tríd an PPN, is féidir leo comhoibriú, eolas agus smaointe a roinnt agus comhaltaí a thoghadh isteach ar fhorais de chuid an Údaráis Áitiúil a dhéanann cinntí.

tuilleadh eolais
Na h-Ionaid Phobail

Na h-Ionaid Phobail

Tá na h-ionaid phobal i croílár achan baile i nDún na nGall. Cuireann an hionaid seo suíomh ar fáil don phobail le theacht le chéile agus oibriú le chéile ar réimse leathán tógraí agus cúrsaí. Cuireann said serbhísí tacaíocht riachtanach ar fail don phobail.

tuilleadh eolais
Coistí Bailte Slachtmhara

Coistí Bailte Slachtmhara

Tá an bród áitiúil agus iarracht an phobail mar spreagadh fíorthábhachtach do na coistí Bailte Slachtmhara ar fud an chontae atá ag obair go crua le cinntiú go bhfuil réigiún s'acu faoi chothabháil ard-chaighdeánach. Is é an aidhm ata ag na oibrí dheonach atá ag obair go crua i rith na bliana nó le cinntiú go bhfuil Dún na nGall ina áit níos fear le bheith ina chónaí agus le sult a bhaint as.

tuilleadh eolais
Ionad Oibrithe Dheonach

Ionad Oibrithe Dheonach

Cuireann an Ionad Oibrithe Dheonach seribhís ar fáil ag ceangail daoine atá suim agc in obair dheonach, le eagraíochtaí neamhbhrabúis atá a lorg oibrí dheonach le tacú leo leis an cúrsaí réachtála lae-go-lae. Tá an ionad ceangailte le Obair Dheonach Éireann, maoinithe ag an Roinn Forbatha Tuaithe agus Pobail, agus bainistithe ag Forbairt Áitiúil Dhún na nGall.

tuilleadh eolais

Níos mó ar Cónaí i nDún na nGall

Image Section
Coimead i dteagmhail. Cláraigh le haghaidh nuashonruithe, nuacht agus imeachtaí.

Visit Donegal website use cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. For more details about cookies and how to manage them see our cookie policy