Cónaí i nDún na nGall

Oideachas & Cúram Leanaí

Trí Dhún na nGall a roghnú, is féidir leat na liostaí feithimh fada do chúram leanaí agus scoileanna a bhíonn ag go leor tuismitheoirí cathrach a sheachaint. Tá cúram leanaí i bhfad níos inacmhainne anseo freisin, rud a thógann go leor brú ar bhuiséid teaghlaigh.

Tá réimse leathan roghanna bunscoile ar fud Dhún na nGall agus ag leibhéal iar-bhunscoile soláthraíonn BOO Dhún na nGall  réimse leathan seirbhísí oideachais do go leor scoileanna.

Cúram Luathoideachais agus Cúram Óige

Cúram Luathoideachais agus Cúram Óige

Tá réimse roghanna luathoideachais ar fáil mar réamhscoileanna pobalbhunaithe agus príobháideacha, naoínra - naíscoileanna agus creache trí Ghaeilge. Is féidir leat teacht freisin ar ghrúpaí súgartha áitiúla, grúpaí tuismitheoirí agus leanaí.

tuilleadh eolais
Bunscoileanna

Bunscoileanna

Ag an mbunleibhéal, tá beagnach 180 scoil againn i nDún na nGall. Is féidir leat rogha a dhéanamh ó Scoileanna Náisiúnta atá á reáchtáil ag an Stát agus ag an eaglais, Gaelscoileanna - áit a ndéantar an teagasc trí Ghaeilge, agus scoileanna ilchreidmheacha Educate Together.

Bunscoileanna
 Iar-Bhunscoileanna

Iar-Bhunscoileanna

Ag leibheál iar-bhunscoile, Is iad scoileanna agus coláistí pobail an-inrochtana is mó atá ag soláthar oideachais. Tagann siad seo faoi Bhord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall. Is féidir leat rogha a dhéanamh freisin ó scoileanna eaglaise agus coláistí dara leibhéal meán-Ghaeilge.

tulleadh eolais
Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall

Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall

Déanann Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall bainistíocht ar cúig iar-bhunscoil dhéag amach as fiche seacht atá lonnaithe ar fud an Chontae agus na h-oileáin ag tairiscint teagaisc trí Bhéarla agus Ghaeilge. Is comhpháirtí iontaobhais iad freisin d’ocht scoil Chomhphobail agus Chuimsitheach eile.

tuilleadh eolais
Staidéar i nDún na nGall

Staidéar i nDún na nGall

Roghnaigh Dhún na nGall mar d' áit staidéar le go leor soláthraí cúrsaí ar fáil a mbíonn ag obair go cian le comhpháirtithe tionscail áitiúil le cinntiú go bhfuil cúrsaí nuálaíoch ar fail.

tuilleadh eolais
Image Section
Coimead i dteagmhail. Cláraigh le haghaidh nuashonruithe, nuacht agus imeachtaí.

Visit Donegal website use cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. For more details about cookies and how to manage them see our cookie policy