Cónaí i nDún na nGall

Do Chomhairle Áitiúil

Tá ról ceannasach ag Comhairle Contae Dhún na nGall (DCC) i bhforbairt agus i gcothabháil an bhonneagair i nDún na nGall agus i bhforbairt eacnamaíoch a chur chun cinn anseo fosta. Ó lá go lá, tá freagracht orthu as bóithre, as an gcomhshaol, as pleanáil agus as tithíocht.

Glacann an chomhairle cur chuige straitéiseach chun fís chomhroinnte a chruthú agus a chur i bhfeidhm maidir le todhchaí sóisialta agus eacnamaíocht Dhún na nGall. Déanann siad é seo i gcomhpháirtíocht le príomhpháirtithe leasmhara go náisiúnta agus sa réigiún.

 

Cuireann Comhairle Chontae Dhún na nGall réimse seirbhísí ar fáil do dhaoine Dhún na nGall.

Taiscéal seirbhísí an Chomhairle

Seirbhísí Tithíocht

Seirbhísí Tithíocht

Faoin bhFeidhm Tithíochta soláthraíonn an Chomhairle réimse tacaíochtaí don phobal mar thithíocht shóisialta, iasachtaí tithíochta, deontais agus scéimeanna mar scéim cúiteamh MICA.

tuilleadh eolais
Rannóg Pleanála

Rannóg Pleanála

Má tá tú ag smaoineamh ar theach a thógáil nó más mian leat na pleananna don fhorbairt atá beartaithe i do cheantar a chuardach nó más mian leat do thuairim a thabhairt faoi aon fhorbairtí nó tionscadail atá beartaithe beidh an rannóg pleanála abálta cuidiú leat.

tuilleadh eolais
Seirbhísiú ar an Phobal

Seirbhísiú ar an Phobal

Faigh tuilleadh eolais faoin bealach a dtacaíonn agus a fhorbraíonn do chomhairle áitiúil pobal Dhún na nGall trí shaoráidí áineasa a sholáthar, sonraí a sholáthar le haghaidh cinntí, grúpaí áitiúla a mhaoiniú agus pobal uilechuimsitheach a spreagadh.

tuilleadh eolais

Níos mó ar Cónaí i nDún na nGall

Image Section
Coimead i dteagmhail. Cláraigh le haghaidh nuashonruithe, nuacht agus imeachtaí.

Visit Donegal website use cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. For more details about cookies and how to manage them see our cookie policy