Image
14th - 17th May 2021, Arranmore Island

Féile Róise Rua returns to your screens this year with an online festival programme including a live streamed broadcast from Árainn Mhór in partnership with Other Voices on the 15th of May.

Féile Róise Rua was set up in 2018 as a voluntary community based festival to revive the local music and song tradition on the island, in particular the music of local singer and song collector Róise Rua.

This year’s festival will include exclusive performances from some of Ireland and Scotland's finest artists including Mairéad Ní Mhaonaigh, Steve Cooney, Nia Byrne, Thomas McCarthy, Brian Danny Minnie, Anna Bean Uí Ghallachóir, Brìghde Chaimbeul, Griogair Labhruidh and Radie Peat (Lankum).

Viewers can expect to feel like they are at an intimate music session with these guests as they sing, play and interact with the audience throughout the live stream. There will be some new footage from musician and documentary maker Myles O’Reilly as he spends time on the island before the weekend. Viewers will feel as if they have travelled to Árainn Mhór to be part of the festival, including a live online singing session, dance workshops, song workshops and even a crankie making workshop.

Philip King, founder of Other Voices, said:

‘It's just a delight for all of us at Other Voices to be partnering with Féile Róise Rua and to help bring a glimpse of this magical place to the world. As John Berger says “Songs can express the inner experience of being and becoming” and at Féile Róise Rua on Arranmore Island with songs and singing, tradition, translation and transmission at the heart of the festival, that’s exactly what happens.'

As part of the Live Stream the Féile Róise Rua community also hope to raise money for the local community centre which is central to life on the island and has been hit hard by the Covid 19 restrictions, causing huge loss of income.

Brian Mac Gloinn of Ye Vagabonds and a member of the Féile Róise Rua team, will host the sessions and said:

‘Between musicians and listeners, songs and tunes have their own space in the air, in our collective voices and in our imaginations. On the 15th of May, at Féile Róise Rua’s live stream, I look forward to sharing this space on the island, through our online connections, with a brilliant gathering of musicians and an audience all over the world.’

The festival is funded by the Arts Council of Ireland, Foras na Gaeilge, Ealaín na Gaeltachta and Donegal County Council and will be broadcast live via Féile Róise Rua and Other Voices on Facebook, Twitter & YouTube on 15th May at 8pm.

Fillfidh Féile Róise Rua i mbliana le clár iomlán ar líne, agus craoladh beo ó Árainn Mhór i gcomhpháirtíocht le Other Voices ar an 15ú lá Bealtaine.

Cuireadh tús le Féile Róise Rua in 2018 mar fhéile dheonach phobail, chun traidisiún ceoil agus amhránaíochta aitiúil an oileáin a athbheochan, go háirithe ceol an amhránaí agus an bhailitheora áitiúil amhrán, Róise Rua.

I bhféile na bliana seo, beidh ceol ó chuid de na ceoltóirí is fearr in Éirinn agus in Albain: Mairéad Ní Mhaonaigh, Steve Cooley, Nia Byrne, Thomas McCarthy, Brian Danny Minnie, Anna Bean Uí Ghallachóir, Brighde Chaimbeul, Griogair Labhruidh, Radie Peat (Lankum).

Is féidir leis an lucht féachana a bheith ag súil le bheith páirteach i seisiúin cheoil an-phearsanta leis na haíonna seo agus iad ag seinm ceoil, ag canadh agus ag déanamh caidreamh leis an lucht féachana le linn an bheoshruthaithe. Beidh píosaí úra scannánaíochta ón cheoltóir agus ón déantóir clár faisnéise, Myles O’Reilly, ón seal a chaith sé ar an oileán roimh an fhéile. Moth an lucht féachana gur thaisteal siad féin go dtí Árainn Mhór le páirt a ghlacadh sa’n fhéile le seisiún ceol beo ar líne, ceardlanna damhsa, ceardlanna amhránaíochta, agus fiú ceardlann ar Conan crankie a dhéanamh.

Deir Philip King, bunaitheoir Other Voices:

‘It’s a delight for all of us at Other Voices to be partnering with Féile Róise Rua and to help bring a glimpse of this magical place to the world. As John Berger says “Songs can express the inner experience of being and becoming” and at Féile Róise Rua ón Arranmore Island with songs and singing, tradition, translation and transmission at the heart of the festival, that’s exactly what happens’

Mar chuid den bheoshruthú tá coiste Fhéile Róise Rua ag súil le hairgead a bhailiú ar son an ionaid phobail áitiúil. Tá an ionad lárnach i saol an oileáin. Chuid srianta COVID 19 isteach go mór air toisc cailliúint mór ioncaim.

Deir Brían Mac Gloinn, Ye Vagabonds, mar laithróir ar na seisiúin.

“Idir ceoltóirí agus éisteoirí, bíonn a spás féin ag amhráin agus fonn san aer, in ár nguthanna agus in ár samhlaíocht. Ar an 15ú Bealtaine , ag beosruthú Féile Róise Rua, tá mé ag súil go mór le bheith i gcuideachta le ceoltóirí den scoth agus lucht féachana domhanda, as spás seo ar an oileán, tríd ár nascanna idirlíne”.

Tá an fhéile maoinithe ag Comhairle Ealaíona na hÉireann, Foras na Gaeilge, Ealaíon na Gaeltachta agus Comhairle Chondae Dhún na nGall agus craoladh beo í trí Féile Róise Rua agus Other Voices ar Facebook, Twitter agus YouTube ar an 15ú Bealtaine ag 8 trathnóna.

Event
  • Start Date Friday 14 May 2021
  • End Date Monday 17 May 2021
  • For more information and full programme of events visit the festival website.
Address

Poolawaddy,
Co. Donegal ,
n/a

Stay in Touch. Sign up for updates, news and events.

Visit Donegal website use cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. For more details about cookies and how to manage them see our cookie policy