Visual Arts

An Gailearaí, Gaoth Dobhair 

Is gailearaí proifisiúnta é 'An Gailearaí'. Cuirtear dearcealaín chomhaimseartha den chéad scoth ar taispeántas don phobal. Mar pháirt dár gclár taispeántais bliantúil, cuirimid deiseanna agus tacaíocht ar fáil chun cuidiú le healaíontóirí a gcuid saothar a chur i gcrích agus a chur ar taispeántas. 

An Gailearaí is a professional gallery is located in the Donegal Gaeltacht and exhibits quality contemporary visual art. An Gailearaí also provides opportunities and support for artists to make and exhibit their work as part of the annual exhibition programme. 

 

For further information:  www.angailearai.com