Rothaí Uisce, Mainistir Eas Rua, Béal Átha Seanaidh

Is iad na manaigh Chistéirseacha a bhunaigh Mainistir Eas Rua ag deireadh an 12ú haois.  Sa bhliain 1989, ghlac Iontaobhas Athchóirithe Mhuilte na Mainistreach seilbh ar na muilte agus ar na rothaí agus d'athchóirigh siad iad.  Tá fáil ar shiúlóidí chuig Carraig an Aifrinn agus Tobar Beannaithe Phádraig chomh maith.  

Uaireanta Oscailte:  An Cháisc – Deireadh Fómhair: Domhnach: 11:00 r.n. – 6:00 i.n.

Suíomh gréasáin: www.donegaldiasporaaward.ie