Ceardlann Amharcealaíne agus Meán

Gort go Gort an Choirce / Gort an Choirce

Tionscnamh treoraithe ag ealaíontóirí is ea Cló a éascaíonn malartú cruthaitheach idir ealaíontóirí ar fud an domhain agus sa Ghaeltacht. Is ceardlann ealaíne agus meán é Cló ina dtugtar le chéile foirmeacha traidisiúnta déanta priontaí agus na meáin amhairc chomhaimseartha.

Éascaíonn Cló d’ealaíontóirí agus do ghrúpaí saothair bhunaidh a chruthú is féidir a chur ar taispeáint, a úsáid mar dhoiciméadacht, nó a chraoladh. Foilsíonn Cló eagráin theoranta de phriontaí, de DVDanna, de CDanna agus de leabhair ealaíontóirí.

Breis Eolais: http://www.clo.ie