Loch Dearg

Tá Oileán Phurgadóir Phádraig i Loch Dearg ina ionad oilithreachta le míle bliain anuas ar a laghad.  Bíonn an tOileán ar oscailt d’oilithrigh agus do chuairteoirí araon ó Mhí na Bealtaine go dtí Mí Dheireadh Fómhair gach bliain.  Tá réimse leathan oilithreachtaí agus turas spioradálta ar fáil.  Léirmhínítear scéal an Oileáin san Ionad Cuairteoirí agus Dídean Oilithreach ar an mórthír.  Tá sainaithint déanta ar Chosán Oilithreach Loch Dearg (a leanann an cosán ársa chuig Oileán Phurgadóir Phádraig agus a aibhsíonn oidhreacht chultúrtha agus nádúrtha an cheantair seo) ar an mórthír freisin.  Tá turais bháid agus turais faoi threoir timpeall an oileáin ar fáil ach iad a iarraidh.

Uaireanta Oscailte:  Gach lá: Bealtaine – Meán Fómhair: 9:00 r.n. – 9:00 i.n. (nó le coinne)

Guthán:  +353 (0)71 986 1518

Ríomhphost:  info@loughderg.org

Suíomh gréasáin:  www.loughderg.org

A (Oileán) NA (Ionad Cuairteoirí) – PWA - P - R