Músaem Míleata an Dúin Riabhaigh

An Dún Riabhach, Bun Cranncha 

Tugtar míniú ar scéal ar leith an Dúin Riabhaigh agus déantar é a athchruthú le taispeántais bheoga, dhathannacha. Is saibhir an fiadhúlra atá le feiceáil thart ar an áit mhórthaibhseach nádúrtha a bhfuil an Dún Riabhach suite, roinnt de nach bhfeicfidh tú ach sa cheantar seo. Tugtar tuilleadh eolais ar an ábhar seo i dtaispeántas álainn faoin bhfiadhúlra i seanospidéal an dúin. 

 

Liosta iomlán na n-imeachtaí agus breis eolais le fáil ag: www.dunree.pro.ie