Cartlann Contae Dhún na nGall

IONAD NA dTRÍ ABHAINN, LEIFEAR

Tá sé mar aidhm ag Cartlann Contae Dhún na nGall oidhreacht mhuintir Dhún na nGall a chaomhnú ar mhaithe lenár nglúin féin agus leis na glúinte atá le teacht trí oidhreacht dhoiciméadaithe Chontae Dhún na nGall a fháil agus a chaomhnú, agus trína chinntiú go mbíonn rochtain ag an bpobal ar an méid sin. I measc na gcartlann ar féidir breathnú orthu tá taifid Aontas Dhlí na mBocht/Thithe na mBocht (1840-1923), Comhairlí Ceantar Uirbeach agus Tuathcheantar (1899-go dtí seo), Tuairiscí an Ard-Ghiúiré (1753-1900), taifid Comhairle Contae Dhún na nGall (1899-go dtí seo), taifid scoileanna (thart ar 1880-thart ar 1990), chomh maith le roinnt bailiúchán príobháideach.

Uaireanta Oscailte: Luan – Aoine: 9:00 r.n. – 4:30 i.n. (le coinne amháin)

Suíomh gréasáin:  www.donegalcoco.ie