Cumann Ceoil Aireagail Dhún na nGall

Leitir Ceanainn 

Eagraíocht neamhbhrabúis is ea Cumann Ceoil Aireagail Dhún na nGall a bhfuil sé mar aidhm aici sraith bhliantúil ceolchoirmeacha ceoil aireagail a eagrú i nDún na nGall. Tá méadú tagtha ar na ceolchoirmeacha gach uile bhliain, agus ar líon na ndaoine a fhreastalaíonn orthu.

 

Liosta iomlán na n-imeachtaí agus breis eolais le fáil ag:  www.donegalchambermusic.blogspot.com