Caisleán Dhún na nGall

BÓTHAR AN CHAISLEÁIN, BAILE DHÚN NA NGALL

Tógtha ag an Taoiseach Ó Domhnaill sa chúigiú haois déag, bhí Aodh Ruadh Ó Domhnaill (1572-1602) ina chónaí i gCaisleán Dhún na nGall go dtí gur thug sé aghaidh ar an Spáinn sa bhliain 1601, tráth ar dódh go talamh é ionas nach mbeadh na fórsaí Sasanacha in ann seilbh a ghlacadh air. Rinne Sir Basil Brooke go leor athruithe ar Chaisleán Dhún na nGall sa seachtú haois déag. Tá an caisleán faoi throscán, agus tá rugaí Peirseacha agus taipéisí Francacha ann chomh maith. Insítear scéalta úinéirí éagsúla an chaisleáin ar na painéil eolais, ó Mhuintir Uí Dhomhnaill go dtí Muintir Brooke.

Uaireanta Oscailte: an Cháisc – Meán Fómhair: Gach lá: 10:00 r.n. – 6:00 i.n.; Meán Fómhair – Aibreán: Déardaoin – Luan: 9:30 r.n. – 4:30 i.n. (Iontráil dheireanach 45 nóiméad roimh an am dúnta).

Guthán:  +353 (0)74 972 2405

R-phost: donegalcastle@opw.ie

Suíomh gréasáin: www.heritageireland.ie

A-PWA-NP-NR