Músaem Chumann Staire Dhún na nGall

AN MHAINISTIR PHROINSIASACH, ROS NEAMHLACH

Tá an bailiúchán eicléicteach seo i seomra sa Mhainistir Phroinsiasach agus cuimsíonn sé déantáin ón gClochaois, ón gCré-umhaois, ó Ré na bPéindlíthe, ón arm, ó cheol traidisiúnta, ó 1798, ó 1916 agus ó Chogadh na Saoirse. Tá ar taispeáint freisin saothair chloiche ó Mhainistir Eas Rua agus ancaire de chuid Armáid na Spáinne. Níorbh ann don bhailiúchán mar atá anois murach an dianobair a rinne Lucius Emerson, arbh é coimeádaí an mhúsaeim ar feadh 50 bliain.  

Suíomh gréasáin:  www.donegalhistory.com