TFC Dhún na nGall

ERNACT

Líonra teicneolaíochta trasteorann is ea ERNACT www.ernact.eu (An Líonra Réigiún Eorpach um Fheidhmiú na Teicneolaíochta Cumarsáide) a chuir Comhairle Contae Dhún na nGall agus Comhairle Cathrach Dhoire ar bun. Tá an líonra dulta i méid ó shin agus anois tá ocht réigiún Eorpacha eile páirteach ann. Is é a phríomhchúram cabhrú leis an dá Chomhairle glacadh na Teicneolaíochta Faisnéise agus Cumarsáide (TFC) a spreagadh in Iarthuaisceart Limistéar an Tionscnaimh Thairsí. I measc na rudaí atá i gceist leis seo tá seirbhísí leathanbhanda, seirbhísí idirlín, seirbhísí ríomhrialtais agus feidhmeanna móibíleacha.

Forbraíonn agus bunaíonn ERNACT comhpháirtíochtaí TFC le heagraíochtaí i réigiúin Eorpacha eile, chun tionscadail, maoiniú agus rochtain ar eolas a sholáthar d’fhonn Réigiún Trasteorann Iarthuaisceart na hÉireann a athrú ina réigiún atá eisdíritheach agus níos forbartha ó thaobh na teicneolaíochta de. Tá sé cruthaithe ag ERNACT arís is arís eile gur féidir leis tionscadail idir-réigiúnacha a fhorbairt agus a bhainistiú, rud atá léirithe sa chaoi go bhfuil breis is 50 milliún euro faighte aige ó chláir nuálaíochta de chuid an AE i ndáil le 26 tionscadal thar 130 réigiún Eorpacha.

I Mí Mheán Fómhair 2012, luaigh Coimisinéir de chuid an AE, Máire Geoghegan Quinn, gur sampla an-mhaith é ERNACT den chaoi a bhfuil éirithe leis an gCoimisiún Eorpach tacú le húdaráis áitiúla agus réigiúnacha an nuálaíocht a spreagadh ina réigiún féin agus líonraí a chur ar bun le húdaráis eile ar fud na hEorpa.  Cuireann sé in iúl go bhfuil sé d’acmhainn ag údaráis áitiúla, réigiúnacha agus cathrach córais nuálaíochta chasta líonraithe a chur ar bun agus a bhainistiú a thrasnaíonn réigiúin Eorpacha agus Ballstáit.”

Súil chun cinn:

Tá ERNACT dírithe ar athrú rathúil chuig clárthréimhse nua an AE 2014 – 2020 www.ernact.eu/FundingList.aspx trí:

* An clár digiteach a phleanáil: ec.europa.eu/digital-agenda tionscadail bhainteacha comhoibrithe críche a thacaíonn leis an Speisialtóireacht Chliste : ec.europa.eu/research/regions/index_en.cfm?pg=smart_specialisation tosaíochtaí i réigiúin de chuid ERNACT

* Taithí agus féidearthachtaí comhoibrithe an líonra a chur ar fáil do réigiúin Eorpacha eile

 

Breis eolais:

Cuir glao ar +353 (0)74 916 8212

R-phost: info@ernact.eu

nó lean ar Facebook iad www.facebook.com/ERNACT

LinkedIn www.linkedin.com/company/ernact

Twitter: twitter.com/ERNACT

nó Google+: plus.google.com/+ErnactEuProjects/posts