Bia Dhún na nGall

Sheol an tAire John Perry T.D. Straitéis Bia Dhún na nGall go hoifigiúil i gCaisleán Ghleann Bheatha Dé Luain, an 23 Iúil 2012. Leagtar amach i Straitéis Bia Dhún na nGall fís uaillmhianach don bhia i nDún na nGall agus tá sé mar aidhm aici aird a tharraingt ar Dhún na nGall mar chontae a bhfuil clú agus cáil air as a chuid bia. (le hamharc ar an gcáipéis iomlán, cliceáil ar an ngrianghraf thíos).

Líonra an Chósta Bhia - Tá sé mar aidhm ag Tionscnamh Bia Mhaith Dhún na nGall ar an iomlán feidhmiú mar an t-ardán láir a éascóidh bunú Dhún na nGall mar “chontae bia” – áit a bhfuil cultúr bia, mar aon le geilleagar bia, beoga. Tá an tionscnamh ar oscailt do chách a bhfuil leas acu in earnáil bia an Chontae – ó ghnóthais nuathionscanta go dtí táirgeoirí páirtaimseartha bia, ó tháirgeoirí breisluacha ar an bhfeirm go dtí príomhtháirgeoirí, déantúsóirí, dáileoirí, miondíoltóirí agus bialanna bunaithe.